ไดสุกี้ ชาบู บุฟเฟต์ ซอยชมจันทร์
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารชาบู/สุกี้ บุฟเฟ่ต์ 
+เพิ่มเติมรวมเครื่องดื่ม
เงื่อนไขเวลา-
ราคาชาบู สุกี้ 249  บาท


*Update March.2023ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF ไดสุกี้

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่