แจ่วฮ้อนพะเยา บุฟเฟ่ต์ (คันคลองชลประทาน)
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารแจ่งฮ้อน ชาบู หมู / เนื้อ บุฟเฟ่ต์
+เพิ่มเติม+รวมเครื่องดื่ม
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา (หมู)
219 บาท*
ราคา (เนื้อ)
299 บาท*

*Update February.2022 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF แจ่วฮ้อนพะเยาคันคลอง


เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่