ละอ่อนน้อยสุกี้-ปิ้งย่าง บุฟเฟ่ต์
สถานที่นี้อาจจะปิดกิจการ/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารสุกี้ ปิ้งย่างบุฟเฟ่ต์
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา189 บาท (รีฟิลน้ำดื่ม +19บาท)

*Update December.2021 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF ละอ่อนน้อยสุกี้-ปิ้งย่าง บุฟเฟ่ต์


เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่