พลับพลาที่ประทับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • ถนน- ตำบลบ้านช้าง  อำเภอ แม่แตง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150
  • เปิดทุกวัน 24 Hours
 • พลับพลาที่ประทับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  พลับพลาที่ประทับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  พลับพลาที่ประทับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • #พลับพลาที่ประทับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 19.1351806, 98.8750149   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประวัติการสร้างพลังเสาที่ประทับ และองค์รูปเหมือนองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  เส้นทางประวัติศาสตร์เดินทัพเมื่อปี ๒๑๔๕ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ยกทัพออกจาก กรุงศรีอยุธยาผ่านมาเมืองเชียงใหม่เข้าสู่อําเภอแม่แตง ผ่านตําบลบ้านช้างเข้าสู่กื้ด ได้ประทับใน วัดกี้ด ทรงได้ปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ได้สองต้นหน้าโบสถ์และหลังโบสถ์ ๔๐๐ กว่าปีล่วงมาแล้ว ต้นศรีมหาโพธิ์ยังยืนต้นอยู่ให้ได้สักการบูชาจนถึงทุกวันนี้ เพื่อไปปลดปล่อยเมืองงาย จากการรุกรานและปกครองของพระเจ้ากรุงอังวะจากการยกทัพในครั้งนี้เป็นการยกทัพ เป็นครั้งสุดท้ายของพระองค์ก่อนเสด็จสวรรคตที่เมืองหาง

  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านช้างและคณะ ทหารบกและทหารอากาศ พลตรี พิจิตร ขจรกล่ำ นาวาอากาศเอก สิทธิพร เกสจินดา พันตํารวจโทหญิง อร่ามศรี เกสจินดา ศรัทธาสาธุชนทุกหมู่เหล่าได้จัดสร้างเพื่อเป็นการ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเสียสละพระวรกายและเหน็ดเหนื่อยจากการทําศึก สงครามปกป้องผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานอยู่สุขสบายจนทุกวันนี้ ได้จัดสร้างเมื่อวันที่ ๑๑ เดือนเมษายน ๒๕๕๔ เสร็จสิ้นประมาณเดือน ๑๘ มกราคม วันประกาศอิสรภาพ

  วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ใช้อัญเชิญมาจากบ้านแม่คอน ตําบลแม่นะ อําเภอเชียงดาว ผู้ปั้นรูปเหมือนท่าน อาจารย์อัญเชิญเป็นจิตรกร โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระนเรศวรมหาราช
  2. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๘๔ พรรษา
  3. เพื่อใช้ประชาชนทั่วไปได้กราบสักการบูชาให้เป็นสิริมงคล
  4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและให้การศึกษาแก่เยาวชนเป็นศูนย์การเรียนรู้เส้นทางประวัติศาสตร์ขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้ในกาลต่อไป

  ที่มาป้ายประชาสัมพันธ์ด้านหน้า พลับพลาที่ประทับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
กิจกรรม