บ่อน้ำช้างศึก สมเด็จพระนเรศวร
 • ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1322 [เชียงดาว-เวียงแหง] ตำบลแสนไห  อำเภอ เวียงแหง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50350
  • เปิดทุกวัน 06:00-17:00
 • #บ่อน้ำช้างศึก #สมเด็จพระนเรศวร
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 19.6193703, 98.6284527   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ท่องเที่ยวเวียงแหงวันนี้จะมากล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเวียงแหงอีกที่หนึ่งครับ บ่อน้ำช้างศึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับ

  เมื่อคราวที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพักพักทัพ ณ บริเวณเชิงเขาหน้าวัดพระบรมธาตุแสนไหซึ่งอยู่ในเขตเวียงแหง ทรงรับสั่งให้ขุดบ่อน้ำขึ้น เพื่อใช้สำหรับเป็นน้ำสรงองค์พระบรมธาตุ และน้ำพุทธมนต์ปะพรมให้แก่กำลังพลในกองทัพ ตลอดจนใช้เป็นน้ำสำหรับเสวยและน้ำสรงส่วนพระองค์ ชาวบ้านนับถือว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์ผู้ทรงมีพระบรมเดชานุภาพอย่างยิ่งทรงให้ขุดไว้

  ต่อมาได้มีผู้ศรัทธาในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทำการก่อสร้างสถูปและกำแพงรอบบ่อน้ำ โดยก่อข้างบนสถูปเป็นรูปช้างศึกหมอบลงและหันหน้าสักการะพระบรมธาตุ ชาวบ้านเวียงแหงจึงเรียกขานบ่อน้ำนี้สืบกันมาว่า “บ่อน้ำช้างศึก” และทุกๆ ปี ชาวบ้านก็ได้ใช้น้ำจากบ่อศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ในการประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุแสนไหเรื่อยมา ปัจจุบันบ่อน้ำช้างศึกตั้งอยู่ริมถนนหน้าวัดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ฝั่งตรงข้ามกับบันไดนาคทางขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุแสนไห แวะมาท่องเที่ยวเวียงแหงอย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมนะครับ

  ที่มา ท่องเที่ยวเวียงแหง – บ่อน้ำช้างศึกสมเด็จพระนเรศวรฯ | ท่องเที่ยวเวียงแหง (wordpress.com)


กิจกรรม