เดอะพิก หมูกระทะ
สถานที่นี้อาจจะปิดกิจการ/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล
ท่านละ 179 บาทบุฟเฟต์
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่