หอมเนย โคขุนกระทะร้อน นิมมาน (More Space)
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารโคขุนกระทะร้อน บุฟเฟ่ต์
+เพิ่มเติม-
เงื่อนไขเวลา-
ราคา219 บาท

*Update January.2023 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้ง

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่