ยาไตบุฟเฟ่ต์ (กาดมาลิน พลาซ่า)
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารชาบู/ปิ้งย่าง บุฟเฟ่ต์ 
+เพิ่มเติม+รวมเครื่องดื่ม
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา219 บาท


*Update November.2022 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF Yatai Buffet ยาไตบุฟเฟ่ต์

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่