โรงเรียนศิริเทพคอมพิวเตอร์
ป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนกลาง , อังกฤษ, และคอมพิวเตอร์ อยู่ตรงข้ามกับตลาดมาลินพลาซ่า
เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่