เปื้อนสี สตูดิโอ

คอร์สศิลปะเด็ก ART FOR KIDS

=========================

● ระดับชั้นอนุบาล (อายุ 4 – 5 ปี)

● ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1 – 3 (อายุ 6 – 8 ปี)

● ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4 – 6 (อายุ 9 – 11 ปี)

● ช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 – 3 (อายุ 12 – 14 ปี)

➤ คอร์สติวสอบเข้า เตรียมสอบ ระดับอุดมศึกษา (ENTRANCE COURSE)

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่