โรงเรียนเชียงใหม่รามประชาบริรักษ์
 • โครงการ Chiangmai Ram Health Center ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 083-463-2415 ,053-920-300
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-18:00
  •  |   เสาร์ 09:00-12:00
 • https://www.facebook.com/cmps.2017school/...
 • โรงเรียนเชียงใหม่รามประชาบริรักษ์
 • #โรงเรียนสอนผู้ช่วยพยาบาล
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7933800, 98.9771631   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  โรงเรียนสอนผู้ช่วยพยาบาลจบแล้วมีงานรองรับที่มั่นคงในเครือรพ.รามทั่วประเทศ

  ประวัติความเป็นมา

  แนวโน้มของผู้สูงอายุและเด็กในขณะนี้มีจำนวนมากขึ้น แต่กลับขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลและช่วยเหลือประชากรกลุ่มนี้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

  ทางผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนสอนผู้ช่วยพยาบาลขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบันนี้และยังสามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพนั้นไปช่วยเหลือโรงพยาบาล, สถานที่พักฟื้นในการดูแลผู้ป่วย, เด็กและผู้สูงอายุได้อีกด้วย

  นอกจากนี้ ยังทำให้นักเรียนที่จบจากโรงเรียนเชียงใหม่รามประชาบริรักษ์  เป็นบุคลากรที่ความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในด้านดูแลเด็กและผู้สูงอายุ อีกทั้งยังช่วยให้มีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง เพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมและครอบครัวสืบไป

  ที่มา ประวัติ – โรงเรียนเชียงใหม่รามประชาบริรักษ์ (cmrprachaschool.com)


กิจกรรม