โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่
 • ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 081-885-5972
  • จันทร์-ศุกร์ 13:00-20:00
 • http://www.cgls.ac.th/...
 • โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่
 • #เรียนภาษาเยอรมัน
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7951591, 98.9818733   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  หรือเข้ามาติดต่อที่โรงเรียนภาษาเยอรมัน ตั้งอยู่ที่ 74/4 ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาเลขที่ 01-007/2548

  โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึษาของชุมชน  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548 โดยอาจารย์จิตตินันท์ ห่านแก้ว ตั้งอยู่ที่ 74/4 ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนภาษาเยอรมันเป็นโรงเรียนภาษาเยอรมันแห่งแรกของจังหวัดชียงใหม่ เน้นทักษะการพูด การฟังการอ่านการเขียน ซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญในการเรียนภาษา โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในภาษาเยอรมันอย่างถูกต้องและสามารถนำภาษาเยอรมันไปใช้ในชีวิต ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และประสพความสำเร็จในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี

  โรงรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่เน้นการเรียน การสอน แบบเป็นกันเอง เพื่อให้นักเรียนมีความคุ้นเคย และกล้าที่จะใช้ภาษาเยอรมันได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นทางโรงเรียน จึงจัดให้ 1 ชั้นเรียน มีนักเรียน 4 ถึง 10 คน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และอาจารย์ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง

  ที่มา cgls.ac.th


กิจกรรม