ชาบูชิลล์ (ประตูเชียงใหม่)
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารชาบู หมูสไลด์ บุฟเฟ่ต์ 
+เพิ่มเติม+รวมเครื่องดื่ม +ไอศกรีม
ราคา 249 บาท


*Update FEB.2024 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF ชาบูชิลล์

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่