ซี เอ็น เอ็กซ์ แฮร์คัท CNX HAIRCUTZ (เจ็ดยอด)

กิจกรรมในเชียงใหม่