ซี เอ็น เอ็กซ์ แฮร์คัท CNX HAIRCUTZ (เซ็นทรัลเฟสติวัล)

#ตัดผมชาย #บาร์เบอร์ #ตัดผมชาย

ซี เอ็น เอ็กซ์ แฮร์คัท CNX HAIRCUTZ (เจ็ดยอด)

#ตัดผมชาย #บาร์เบอร์ #ตัดผมชาย

  ซีเอ็นเอ็กซ์ แฮร์คัท (สันป่าข่อย)

#ตัดผมชาย #ตัดผมแฟชั่น #ออกแบบทรงผม

ซี เอ็น เอ็กซ์ แฮร์คัท CNX HAIRCUTZ (วัวลาย)

#ตัดผมชาย #ตัดผมแฟชั่น #ออกแบบทรงผม

ซี เอ็น เอ็กซ์ แฮร์คัท CNX-HAIRCUTZ (หน้าปรินส์)

#ตัดผมชาย #บาร์เบอร์ #ตัดผมชาย