สถานีหมูกระทะเชียงใหม่ บุฟเฟ่ต์ 159
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหาร หมูกระทะ หมูจุ่ม บุฟเฟ่ต์
ราคา 159 บาท

*Update March.2022 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง


เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่