ธนา หมูกระทะ
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารหมูกระทะ  บุฟเฟ่ต์
+เพิ่มเติม*ไม่รวมเครื่องดื่ม (เครื่องดื่มรีฟิล 29 บาท)
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา149 บาท*

*Update December.2021 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF ธนา หมูกระทะ

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่