บีแซม ชาบูบุฟเฟ่ต์
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารชาบูหม่าล่า บุฟเฟ่ต์ 
ราคา 290 บาท

*Update March.2022 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF Bsam Shabu Buffet


เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่