ชาบูรุ่งเรือง
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารชาบูหมู* ชาบูเนื้อ** บุฟเฟ่ต์ 
+เพิ่มเติม+รวมเครื่องดื่ม + ของหวาน
เงื่อนไขเวลา2 ชั่วโมง
ราคา (บุฟเฟ่ต์หมู)*229 บาท
ราคา (บุฟเฟ่ต์เนื้อทะเล)**389 บาท


*Update December.2021 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF ชาบูรุ่งเรือง


เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่