หอพักในกำกับสวนดอก มช
- สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจองหอพักได้ที่ หน่วยกิจการนักศึกษา โทร. 0-5393-5271
- แจ้งปัญหาการใช้งานระบบได้ที่ หน่วยสารสนเทศทางการบริหาร โทร. 0-5393-4407
เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่