อร่อยจุ่มแซ่บ บุพเฟ่ต์หมูจุ่ม 111
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหาร หมูจุ่ม บุฟเฟ่ต์
+เพิ่มเติม*ไม่รวมเครื่องดื่ม
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา111 บาท*

*Update December.2021 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF อร่อย จุ่มแซ่บ Aroi Jum Zapp บุพเฟ่ต์หมูจุ่ม 111


เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่