ธนาคาร อิสลาม (สาขา ถนนช้างเผือก)
บริการ ติดต่อ
เบอร์โทร Callcenter 1302
tel.(สาขาเชียงใหม่) 0-5328-7214-7
Web site www.ibank.co.th
Facebook Ibank

กิจกรรมในเชียงใหม่