การประปาส่วนภูมิภาค (สาขาแม่แตง)
บริการติดต่อ/ลิงค์
Call Center1662
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
0-5347-1295
Facebook
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
EmailPrasatP@pwa.co.th
Line IDpwachiangmai
ขอใช้น้ำประปาฟอร์มออนไลน์ขอใช้น้ำประปา
ร้องเรียนฟอร์มร้องเรียน
PWA Live Chat
contact1662.pwa.co.th
PWA บริการช่วยเหลือ
pwa.co.th/faq
ตรวจสอบค่าน้ำ
checkwater.pwa.co.th/loginเทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่