บริการฝากรถยนต์ (สนามเทนนิสสโมสรนวรัฐ)

จอดรถยนต์คนละ 20 บาท
เกิน 3 ชั่วโมง 40 บาท
เกิน 6 ชั่วโมง 100 บาท

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่