คลินิกหมอเรณู

คลินิกในเครือข่ายโรงพยาบาลนครพิงค์

คลินิกแพทย์รักษาเวชกรรม   พญ.รักษา ปัญญาราษฎร์
1/44 ม.6 ถนนเชียงใหม่สันกำแพง ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง
โทร. 084-1774266
จันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 น.
เสาร์      09.00-1200 น. ,   17.00-20.00
อาทิตย์  09.00-12.00

ที่มา nkp-hospital.go.th

เทรนด์
มีนาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่