ห้องตรวจเบอร์ 25 (ทันตกรรม) [ชั้น 2 อาคารตะวัน กังวานพงศ์]
 • ชั้น 2 อาคารตะวัน กังวานพงศ์ ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-935-699
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-10:00
 • http://hic.med.cmu.ac.th/mis04/hic/html/opd/opd2.php...
 • ห้องตรวจเบอร์ 25 (ทันตกรรม) [ชั้น 2 อาคารตะวัน กังวานพงศ์]
 • #ทันตกรรม
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7904116, 98.9750531   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  บริการทันตกรรม (ชั้น 2 อาคารตะวัน กังวานพงศ์ )

  วัน ตรวจเวลา
  จันทร์ คลินิกทันตกรรม08:00 - 10:00
  อังคาร
  คลินิกทันตกรรม
  08:00 - 10:00
  พุธ
  คลินิกทันตกรรม
  08:00 - 10:00
  พฤหัสบดีคลินิกทันตกรรม
  08:00 - 10:00
  ศุกร์
  คลินิกทันตกรรม
  08:00 - 10:00
  REF : อ้างอิง : แผ่นพับ แนะนำวันตรวจโรค รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ , http://hic.med.cmu.ac.th
  ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยล่วงหน้า
  หลักฐานที่ต้องนำมาทุกครั้ง เมื่อท่านมาใช้บริการที่โรงพยาบาล
  • บัตรประจำตัวผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรประกันสังคม
  • บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่นๆ

กิจกรรม