ห้องตรวจเบอร์ 23 (พิเศษอายุกรรม 4) [ชั้น 11 อาคารศรีพัฒน์]

บริการตรวจพิเศษอายุกรรม 4 (ชั้น 11อาคารศรีพัฒน์ )

วัน ตรวจเวลา
จันทร์ โรคทรวงอก
08:00 - 12:00
อังคาร
โรคข้อ
08:00 - 12:00
พุธ
โรคหัวใจ
08:00 - 12:00
พฤหัสบดีโรคติดเชื้อ
08:00 - 12:00
ศุกร์
โรคติดเชื้อ08:00 - 12:00
REF : อ้างอิง : แผ่นพับ แนะนำวันตรวจโรค รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ , http://hic.med.cmu.ac.th
ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยล่วงหน้า
หลักฐานที่ต้องนำมาทุกครั้ง เมื่อท่านมาใช้บริการที่โรงพยาบาล
  • บัตรประจำตัวผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรประกันสังคม
  • บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่นๆ
เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่