ห้องตรวจเบอร์ 2 (ศัลยกรรม)
 • ชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-935-736
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00
 • http://www.med.cmu.ac.th/hospital/opd/sur2.htm...
 • ห้องตรวจเบอร์ 2 (ศัลยกรรม)
  ห้องตรวจเบอร์ 2 (ศัลยกรรม)
 • #คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ #คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7902490, 98.9748600   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  บริการตรวจโรคศัลยกรรม (ชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน )

  วัน ตรวจเวลา
  จันทร์ - คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ(สำหรับเด็กและผู้ป่วยนัด)
  - คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท
  08:00 - 12:00
  อังคาร
  คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท
  08:00 - 12:00
  พุธ
  คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
  08:00 - 16:00
  พฤหัสบดีคลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
  08:00 - 16:00
  ศุกร์
  คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท
  08:00 - 12:00
  REF : อ้างอิง : แผ่นพับ แนะนำวันตรวจโรค รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ , http://hic.med.cmu.ac.th
  ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยล่วงหน้า
  หลักฐานที่ต้องนำมาทุกครั้ง เมื่อท่านมาใช้บริการที่โรงพยาบาล
  • บัตรประจำตัวผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรประกันสังคม
  • บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่นๆ

กิจกรรม