สวนสัตว์เชียงใหม่

บัตรผ่านประตูสวนสัตว์
บัตรผู้ใหญ่ 100 บาท
บัตรเด็ก (สูงไม่เกิน 135 ซ.ม.)
20 บาท
นักเรียน นักศึกษา (บัตรยังไม่หมดอายุ และต้องไม่เกินระดับปริญญาตรี เท่านั้น)
50 บาท

บัตรเข้าชมหมีแพนด้า
บัตรผู้ใหญ่ 50 บาท
บัตรเด็ก (สูงไม่เกิน 135 ซ.ม.)20 บาท

บัตรเข้าชม อควาเรียม
บัตรผู้ใหญ่ 220 บาท
บัตรเด็ก (สูงไม่เกิน 135 ซ.ม.)150 บาท

บัตรเข้าชมสโนว์โดม (ชาวไทย)
บัตรผู้ใหญ่ 150 บาท
บัตรเด็ก (สูงไม่เกิน 135 ซ.ม.)100 บาท

บัตรเข้าสวนน้ำ
บัตรผู้ใหญ่ 50 บาท
บัตรเด็ก (สูงไม่เกิน 135 ซ.ม.)20 บาท

บัตรนั่งรถบริการ
บัตรผู้ใหญ่ 30 บาท
บัตรเด็ก (สูงไม่เกิน 135 ซ.ม.)20 บาท

รอบการแสดง
การแสดงความสามารถสัตว์
รอบการแสดง
จันทร์-ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์
รอบแรก 11.0011.00
รอบสอง
15.00
14.00
รอบสาม
-
15.30
อ้างอิง http://www.chiangmai.zoothailand.org

ติดต่อหน่วยงาน
บริการ
เบอร์โทร / ลิงค์
CALL CENTER

053-221179

FAX 053-222283
FACEBOOK
FanpageChiangMaiZoo
Website chiangmai.zoothailand.org
โครงการฯ หมีแพนด้า
053-893170
งานประชาสัมพันธ์
053-358116
เชียงใหม่ ซู สโนว์โดม 053-213900
เชียงใหม่ ซู อควาเรียม 053-081-775
เชียงใหม่ ซู อควาเรียม chiangmaiaquarium.com

Last Update 04/2019

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่