ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้

บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด  เป็นบริษัทในเครือของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน)
ก่อตั้ง ขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2538 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5,500 ล้านบาท โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย
จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบริษัทฯ มุ่งให้บริการสินเชื่อรถยนต์อย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล บริการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบริการเช่าซื้อรถยนต์นั่งส่วน
บุคคล และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ,สินเชื่อ รถเปลี่ยนเงิน ,สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วปัจจุบันบริษัทมี 33 สาขา
(รวมสำนักงานใหญ่)ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการทุกภาคทั่วประเทศ

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่