ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้
 • โครงการสตาร์อเวนิว ถนนมหิดล [1141] ตำบลท่าศาลา  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 053-308-908 ,02-684-6500
  • จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00
 • https://www.cal.co.th/...
 • ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้
 • #สินเชื่อรถยนต์
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7634680, 99.0246311   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด  เป็นบริษัทในเครือของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน)
  ก่อตั้ง ขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2538 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5,500 ล้านบาท โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย
  จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบริษัทฯ มุ่งให้บริการสินเชื่อรถยนต์อย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความ
  ต้องการของลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล บริการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบริการเช่าซื้อรถยนต์นั่งส่วน
  บุคคล และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ,สินเชื่อ รถเปลี่ยนเงิน ,สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วปัจจุบันบริษัทมี 33 สาขา
  (รวมสำนักงานใหญ่)ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการทุกภาคทั่วประเทศ


กิจกรรม