ฐิติกร (มหาชน)

บริการ
เบอร์โทร / ลิงค์
CALL CENTER 02-310-70000
TEL. เชียงใหม่ 053-277538 , 053-277453
FAX เชียงใหม่ 053-277623
Website tk.co.th
Facebook ฐิติกร-Thitikorn Plc- บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
LINE @tkplus
EMAIL tkinfo@tk.co.th
ใบขอสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
tkmobile.thespi.com
ขอสินเชื่อรถยนต์และบิ๊กไบค์tkmobile.thespi.com
ดาว์นโหลด APPS

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2515 เพื่อประกอบกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล หลังจากนั้นปี 2538 ขยายธุรกิจไปยังภาคตะวันออก ภายใต้ชื่อบริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อย)


ต่อมาในปี 2546 เข้าซื้อกิจการบริษัท ชยภาค จำกัด เพื่อขยายสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


และต่อมาในปี 2554 บริษัทฯได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จำกัด เพื่อขยายธุรกิจ เกี่ยวกับการให้บริการจัดเก็บหนี้ ปัจจุบัน บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ขยายการดำเนินงาน โดยมีสาขา ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ และขยายธุรกิจ ไปยังกลุ่มประเทศในอาเซียน

ที่มา m.tk.co.th

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่