ลูกชิ้นทอดแม่ละออ [แม่ใหญ่] (โรงอาหารม.พายัพ)

มีทั้งหมด 3 สาขา( รับออกงานเลี้ยงนอกสถานที่)

  1. สาขากาดสมเพชร(ป้าใหญ่ บัตรคิว)ทุกวัน
  2. สาขาหน้า ม.พายัพ(ทุกวัน)
  3. สาขาหน้าโรงอาหารใน ม.พายัพ(จ-ศ)

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่