ลุงสวนลูกชิ้นทอด
  • ช่วงเช้า ขายที่ปั๊มน้ำมันเก่า ตรงข้าม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  • ช่วงเย็น ขายด้านหลัง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย หน้าโรงเรียนนานาชาติ
  • REVIEW : reviewchiangmai.com
เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่