โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) เชียงใหม่


สินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถใหม่
เราให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อกับบุคคล และนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้า

แต่ไม่ต้องการชำระเงินเต็มจำนวนในครั้งเดียวโดยสามารถชำระเงินเพียงส่วนหนึ่ง (เงินดาวน์) ให้กับทางบริษัทฯ และเลือกผ่อนชำระที่เหลือเป็นงวดๆ ตามระยะเวลาที่ได้ทำการตกลงกับทางบริษัทฯ เพื่อความสะดวกและสอดคล้องกับรายได้ เมื่อผ่อนชำระครบตามสัญญาแล้วก็จะได้รับการโอนการสิทธิ์เป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าโดยสมบูรณ์


2536 – 2545ทศวรรษแห่งการเรียนรู้

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มต้นการเป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่ลูกค้าโตโยต้าด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2536 วัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการขายรถยนต์โตโยต้า และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายได้มากขึ้นเพียง 2 ปีแรก โตโยต้า ลีสซิ่ง สามารถขยายอาณาเขตพื้นที่การให้บริการไปสู่จังหวัดสำคัญๆ ได้อย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคทั่วประเทศทั้งสิ้น 11 จังหวัดในปี 2539


แต่แล้วแผนการขยายธุรกิจกลับหยุดชะงักลงเมื่อในปี 2540 เกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินในเอเชียหรือที่ประเทศไทยเรียกว่า 'วิกฤติต้มยำกุ้ง' ขณะนั้นประเทศไทยมีการประกาศปิดสถาบันการเงินถึง 56 แห่ง มีสถาบันการเงินจำนวนไม่น้อยที่ต้องปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้อยู่รอด โตโยต้า ลีสซิ่ง เองก็เช่นเดียวกัน ผู้บริหารระดับสูงได้ตัดสินใจลดจำนวนสำนักงานสาขาที่ให้บริการใน 11 จังหวัดเหลือเพียง 6 จังหวัดในปี 2542 แต่ยังคงนโยบายในการให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ


ช่วงทศวรรษแรกในการดำเนินธุรกิจของโตโยต้า ลีสซิ่ง เปรียบได้กับช่วงของการเรียนรู้เพื่อจะสร้างรากฐานธุรกิจให้แข็งแรงจากการสั่งสมประสบการณ์ภายใต้เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกเหนือการควบคุมทำให้ โตโยต้า ลีสซิ่ง ตระหนักถึงคุณค่าของมิตรภาพที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เพียงจากเพื่อนพนักงานในครอบครัว โตโยต้า ลีสซิ่ง เท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองจากคู่ค้าและลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในช่วงนั้นเช่นกัน

ก้าวสู่ปีที่ 25 ปีแห่งความท้าทายเมื่อก้าวเข้าสู่ยุค Digital Disruption ซึ่งโตโยต้า ลีสซิ่ง ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยดำเนินการสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ จากความคิดสร้างสรรค์อันหลากหลายที่ได้จากการคิดค้น ของพนักงานในองค์กรเพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อันจเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัท และที่สำคัญที่สุดคือเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจให้ได้มากที่สุด

ที่มา tlt.co.th

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่