เมืองไทยลิสซิ่ง (สี่แยกสนามบิน)
 • 234/4/1 - 2 ถนนทิพยเนตร ตำบลหายยา  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100
 • 053-272-827 ,053-202-310 ,062-310-3551
  • จันทร์-เสาร์ 09:00-17:00
 • https://www.muangthaicap.com/...
 • เมืองไทยลิสซิ่ง (สี่แยกสนามบิน)
 • #เงินกู้ทะเบียนรถ #เงินกู้โฉนดที่ดิน #กู้เงิน
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7711250, 98.9787060   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจประเภทสินเชื่อตั้งแต่ปี 2535 โดยเน้นการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์ โดยครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทได้เพิ่มสินเชื่อประเภทอื่น ได้แก่ สินเชื่อรถยนต์ทุกประเภท สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ สินเชื่อโฉนดที่ดิน นอกจากนี้บริษัทยังรับทำ พ.ร.บ. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

  พ.ศ. 2535 เริ่มประกอบธุรกิจเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ใหม่และมือสองในนาม “บริษัท ดี.เอส. ลิสซิ่ง จำกัด”

  พ.ศ. 2539 เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 13 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2 ล้านบาท เป็น 15 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 130,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายสินเชื่อ
  ​ขยายการให้บริการสินเชื่อไปยังภาคกลาง โดยเริ่มจากการเปิดสาขาที่จังหวัดลพบุรีเป็นที่แรก

  พ.ศ. 2541 ​เริ่มให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์
  พ.ศ. 2544
  -เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 35 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 15 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายสินเชื่อ
  -เริ่มให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถเพื่อการเกษตร
  -เปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท ดี.เอส. ลิสซิ่ง จำกัด” เป็น “บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด”
  -ยกเลิกการประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

  ทีมา muangthaicap.com


กิจกรรม