ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
 • ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง [11] ตำบลหนองป่าครั่ง  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 1352 ,053-262-739
  • เปิดทุกวัน 08:30-16:30
 • https://www.tsi.co.th...
 • ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
 • #ประกันภัย
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8015163, 99.0197507   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  • โทร: 0-2630-9055, 0-2630-9111 (อัตโนมัติ 70 คู่สาย)
  • แฟกซ์: 0-2237-4621, 0-2237-4624
  • อีเมล: webmaster@tsi.co.th
  • FACEBOOK Thaisetakijinsurance

  บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ “TSI Insurance” ดำเนินธุรกิจรับประกัน วินาศภัยทุกประเภท การประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย
  การประกันภัยเบ็ดเตล็ด การประกันภัย การขนส่งสินค้าทางทะเล โดยบริการผ่านตัวแทนสาขาและศูนย์บริการคุณภาพที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ


กิจกรรม