สถานที่จัดงานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดเชียงใหม่
 • สนามด้านหลังศาลากลาจังหวัดเชียงใหม่ ถนนเลียบคันคลองชลประทาน (ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่) [121] ตำบลช้างเผือก  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
  • เปิดทุกวัน 10:00-24:00
 • https://www.facebook.com/WinterEventChiangMai...
 • #งานฤดูหนาวเชียงใหม่ #งานกาชาดเชียงใหม่ #งานOTOP #งานกิจกรรม #งานโอท๊อป
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8389855, 98.9655313   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  *จัดทุกปลายปี ธันวาคมถึงต้นปีมกราคม

  ฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจัดต่อเนื่องมายาวนานกว่า 80 ปีแล้วบริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนราชการในจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน

  วัตถุประสงค์ เพื่อ

  1. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล
  3. เพื่อให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนได้นำเสนอผลงาน
  4. เป็นการเฉลิมฉลองต้อนรับศักราชใหม่ ซึ่งเป็นประเพณีที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี

  กิจกรรม ประกอบด้วย

  1.  การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (ทุกพระองค์) ตลอดจนการจัดนิทรรศการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  2. ร้านมัจฉากาชาด ของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารายได้เพื่อใช้จ่ายในการบรรเทาทุกข์ และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการรวมถึงผู้ยากจน
  3. การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และเอกชน
  4. การประกวดนางสาวเชียงใหม่
  5. การจัดกิจกรรมข่วงวัฒนธรรมชาติพันธุ์ และของดี 25 อำเภอ ประกอบด้วย

  ที่มา FAcebook Chiangmai.Province.Thailand


กิจกรรม