ราคาจองตั๋ว ตารางเดินทางสถานีรถไฟเชียงใหม่

ตาราง/ราคา รถไฟ(จากสถานีเชียงใหม่)

ขบวน 52 ขบวนรถด่วน
รถด่วน เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกล หยุดสถานีที่สำคัญ ๆ เท่านั้น แต่มีการให้บริการของชนิดรถพ่วงมากกว่าขบวนรถด่วนพิเศษ
เชียงใหม่ 15:30  --> กรุงเทพ 05:25  13ชั่วโมง 55 นาที
ราคา
ชั้น 2 ชั้น 3
รถนอน ปรับอากาศ รถนอน พัดลม รถนั่ง พัดลม รถนั่ง พัดลม
เตียงบน เตียงล่าง เตียงบน เตียงล่าง
751 บาท 821 บาท 531 บาท 581 บาท 431 บาท 271 บาท

ขบวน 10 ด่วนพิเศษ "อุตราวิถี" ขบวนรถชุดใหม่
รถโบกี้นั่งและนอน เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกล หยุดสถานีที่สำคัญ ๆ เท่านั้น
เชียงใหม่ 18:00  -->กรุงเทพ 06:50  12ชั่วโมง 50 นาที
ราคา
ชั้น 1 ชั้น 2
รถนอน ปรับอากาศ รถนอน ปรับอากาศ
เตียงบน เตียงล่าง เตียงบน เตียงล่าง
1,453 บาท 1,653 บาท 941 บาท 1,041 บาท

ขบวน 14 ด่วนพิเศษ
รถโบกี้นั่งและนอน เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกล หยุดสถานีที่สำคัญ ๆ เท่านั้น
เชียงใหม่ 17:00  -->กรุงเทพ 06:15  13ชั่วโมง 15 นาที
ราคา
ชั้น 1 ชั้น 2
รถนอน ปรับอากาศ รถนอน ปรับอากาศ
เตียงบน เตียงล่าง เตียงบน เตียงล่าง
1,253 บาท 1,453 บาท 771 บาท 841 บาท

ขบวน 8 ขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo
ด่วนพิเศษ (ดีเซลราง) เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกล หยุดสถานีที่สำคัญ ๆ เท่านั้น
เชียงใหม่ 08:50  --> กรุงเทพ 19:25  10ชั่วโมง 35 นาที
ราคา
ชั้น 2( กซขป.76 )
รถนั่ง ปรับอากาศ
641 บาท
ขบวน 102 ขบวนรถเร็ว
รถเร็ว เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกล แต่หยุดรับ - ส่ง ผู้โดยสารมากกว่าขบวนรถด่วน
เชียงใหม่ 06:30  -->กรุงเทพ 21:10  14ชั่วโมง 40 นาที
ราคา
ชั้น 2 ( บชท.48 )
ชั้น 3  (บชส.76 )
รถนั่ง พัดลม รถนั่ง พัดลม
391 บาท 231 บาท
ขบวน 408  ดีเซลรางธรรมดา
เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารระหว่างจังหวัด หยุดทุกสถานีและป้ายหยุดรถ
เชียงใหม่ 09:30  --> นครสวรรค์ 19:55  10 ชั่วโมง 25 นาที
ราคา
ชั้น 3
รถนั่ง พัดลม
85 บาท
**โปรดตรวจสอบวันเวลา/ราคาอีกครั้ง ที่ ตรวจสอบกำหนดเวลาเดินรถ (railway.co.th)ตารางเวลาเดินรถสายเหนือ เชียงใหม่-->กรุงเทพ
ขบวนรถหมายเลขขบวนออก(เชียงใหม่)ถึง(กทม.)
รถเร็ว (Rapid)10206.3021.10
รถดีเซลปรับอากาศ (Spinter)808.5019.25
รถด่วน5215.3015.25
รถด่วนพิเศษ (Special Express)1417.0006.15
รถด่วนพิเศษ(อุตราวิถี) (Speacial Express)1018.0006.50
รถดีเซลรางธรรมดา (Local)**เชียงใหม่-นครสวรรค์40809.3019.55**

ตารางเวลาเดินรถสายเหนือ กรุงเทพ-->เชียงใหม่
ขบวนรถหมายเลขขบวนออก(กทม.)ถึง(เชียงใหม่)
รถเร็ว (Rapid)10913.4504.05
รถดีเซลปรับอากาศ (Spinter)708.3019.30
รถด่วน5122.0012.10
รถด่วนพิเศษ (Special Express)1319.3508.40
รถด่วนพิเศษ(อุตราวิถี) (Speacial Express)918.1007.15
รถดีเซลรางธรรมดา (Local) **นครสวรรค์-เชียงใหม่40705.00**14.50

*Update April.2022 อ้างอิงป้ายประชาสัมพันธ์สถานีรถไฟเชียงใหม่ โปรดตรวจสอบวันเวลาเดินทางอีกครั้งที่เจ้าหน้าที่ หรือ เว็บไซต์ตรวจสอบกำหนดเวลาเดินรถ (railway.co.th)

เทรนด์
มีนาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่