เจฟเฟอร์ สเต็ก (แอร์พอร์ตพลาซ่า)  สถานที่นี้อาจจะปิด/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล

กิจกรรม