อาคารสุจิณโณ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-936-150
  • เปิดทุกวัน 24 Hours
 • http://web.med.cmu.ac.th...
 • อาคารสุจิณโณ
  อาคารสุจิณโณ
 • #อาคารสุจิณโณ #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #โรงพยาบาลสวนดอก
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7896700, 98.9741510   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  อาคารสุจิณโณ

  ชั้น หน่วยงานต่างๆ
  15 ห้องประชุม
  14 หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม(พิเศษสุจิณโณ 14)
  13 หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม(พิเศษสุจิณโณ 13)
  12 หอผู้ป่วยพิเศษ จักษุ โสต นาสิก ลาริงซ์ (พิเศษสุจิณโณ 12)
  11 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1,2,3
  10 หอผู้ป่วยโสด นาสิก ลาริงซ์ 1,2
  9 หอผู้ป่วยจักษุ 1,2
  8 หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 1,2,3 / สำนักงานฝ่ายการพยาบาล
  7 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1,2,3
  6 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1,2,5
  5 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 /ห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร
  4 หอผู้ป่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์หญิง 1,2 / หอผู้ป่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์เด็ก / หอผู้ป่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์หญิง
  3 หอผู้ป่วยนรีเวช / หน่วยเคมีบำบัด one day chemo 2
  2 ศูนย์สุขภาพปอด / ศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง
  1 ประชาสัมพันธ์ / ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยใน
  ใต้ดิน ห้องตรวจรังสีวิทยา
   ในปีพ.ศ. 2521 คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่แหวนสุจิณฺโณได้มีเจตนาที่จะสร้างถาวรวัตถุเพื่อเป็นที่ระลึกต่อหลวงปู่ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วประเทศ ในวาระที่หลวงปู่แหวนสุจิณฺโณมีอายุครบ 90 ปี จึงได้สร้างเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่แหวนสุจิณฺโณ รุ่น ภ.ป.ร. โดยมีพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นประธานกรรมการจัดสร้างเพื่อนำเงินจากการให้บูชาเหรียญมาเป็นทุนเริ่มแรกพร้อมทั้งได้เปิดรับบริจาคจากประชาชนทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับโครงการขยายบริการของโรงพยาบาล ของคณะแพทยศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 4 ซึ่งได้ให้ชื่ออาคารนี้ว่าอาคาร สุจิณฺโณ หลังจากนั้นก็ยังมีการก่อสร้างอาคารใหม่เพิ่มขึ้นอีกจนถึงปัจจุบัน

  ที่มา web.med.cmu.ac.th/suandok-history-th


กิจกรรม