สุรเชษฐ์ คลินิก

นพ. สุรเชษฐ ผ่องธัญญา
Specialty : จิตเวชศาสตร์

Education ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Resident Psychiatry : Chiang Mai University 1900

ที่มา bangkokhospital-chiangmai.com

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่