เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ( เซ็นทรัลเฟสติวัล)
เช็ครอบหนัง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล)

ตรวจสอบรอบหนัง (วันนี้)
ตรวจสอบรอบหนัง Krungsri IMAX (วันนี้)
เทรนด์
มกราคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่