บริการรับฝากจอดรถยนต์ (อาคารสวนดอกพาร์ค )
 • อาคารสวนดอกพาร์ค ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-936900-1
  • เปิดทุกวัน 24 Hours
 • บริการรับฝากจอดรถยนต์ (อาคารสวนดอกพาร์ค )
  บริการรับฝากจอดรถยนต์ (อาคารสวนดอกพาร์ค )
 • #ที่จอดรถ #รับฝากรถ #รับฝากรถโรงพยาบาลสวนดอก #จอดรถสวนดอก #จอดรถโรงพยาบาลมหาราช
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7896190, 98.9707380   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ~ข้อแนะนำ ทางเข้าอยู่ถนนสุเทพ ถ้ามาจากฝั่งรพ สวนดอกทางเข้าอยู่ขวามือก่อนถีงอาคารจอดรถ ก่อนถีงสี่แยกมีสองทางเข้า

  ถ้ามาจากฝั่งดอยสุเทพทางเข้าอยู่ซ้ายมือเลยแยกไฟแดงประมาณ 10 เมตร

  อัตราค่าจอดรถยนต์

  ระยะเวลาการจอดรถ
  ค่าบริการ
  30 นาทีแรก
  ไม่คิดค่าบริการ
  เกิน 30 นาที - 5 ชั่วโมง
  20 บาท
  เกิน 5 ชั่วโมง - 10 ชั่วโมง
  40 บาท
  เกิน 10 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
  100 บาท
  เกิน 24 ชั่วโมงคิดเพิ่มอีกวันละ 100 บาท
  (เศษของวันคิดเป็น 1 วัน)
  ที่มา ใบรับฝากรถสวนดอกพาร์ค


กิจกรรม