บริการรับฝากจอดรถยนต์ (อาคารสวนดอกพาร์ค )

~ข้อแนะนำ ทางเข้าอยู่ถนนสุเทพ ถ้ามาจากฝั่งรพ สวนดอกทางเข้าอยู่ขวามือก่อนถีงอาคารจอดรถ ก่อนถีงสี่แยกมีสองทางเข้า

ถ้ามาจากฝั่งดอยสุเทพทางเข้าอยู่ซ้ายมือเลยแยกไฟแดงประมาณ 10 เมตร

อัตราค่าจอดรถยนต์

ระยะเวลาการจอดรถ
ค่าบริการ
30 นาทีแรก
ไม่คิดค่าบริการ
เกิน 30 นาที - 5 ชั่วโมง
20 บาท
เกิน 5 ชั่วโมง - 10 ชั่วโมง
40 บาท
เกิน 10 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
100 บาท
เกิน 24 ชั่วโมงคิดเพิ่มอีกวันละ 100 บาท
(เศษของวันคิดเป็น 1 วัน)
ที่มา ใบรับฝากรถสวนดอกพาร์ค

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่