สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ฝ่าย ห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เวลาทำการ เวลาทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์
วัน เวลา วัน เวลา วัน เวลา
จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่