คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ฝ่ายห้อง สมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เวลาทำการ เวลาทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์
วัน เวลา วัน เวลา วัน เวลา
จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่