คณะวิศวกรรมศาสตร์

ฝ่ายห้อง สมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลาทำการ เวลาทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์
วัน เวลา วัน เวลา วัน เวลา
จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 - 17.00 น. (เปิดเฉพาะช่วงสอบ) วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่