หมูกระทะ เอบีซี ABC
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหาร หมูกระทะ บุฟเฟ่ต์ 
+เพิ่มเติม*ไม่รวมเครื่องดื่ม
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา 175 บาท*

*Update february,2022  ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF หมูกระทะABC เชียงใหม่

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่