หอมฉุย บุฟเฟ่ต์หมูกระทะ เนื้อ ทะเล
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหาร หมูกระทะ/เนื้อ/ทะเล บุฟเฟ่ต์
เพิ่มเติม+รวมเครื่องดื่ม
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา (หมู เนื้อ ทะเล) 259 บาท เพิ่มเตาย่าง +99บาท

*Update FEB.2023ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF หอมฉุย บุฟเฟ่ต์หมูกระทะ at เชียงใหม่


เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่