#
ก๋วยเตี๋ยวลุงช่วง
#ก๋วยเตี๋ยว #ข้าวซอย #เย็นตาโฟ